FM Elit

FM-Elit är Försvarsmaktens program för idrottsmän- och kvinnor som fått möjlighet att kombinera sin idrottskarriär med möjligheten att träna och tävla på arbetstid. 
Arbetet i Försvarsmakten är ofta fysiskt krävande i olika nivåer. Försvarsmakten premierar fysisk förmåga och anställda har några, någon timme i veckan för fysisk aktivitet. Detta för att att klara krigets regler oavsett gällande hotbild i världen. 
Det är viktigt att Försvarsmakten utvecklar och gynnar en hög fysisk förmåga. Ett stort arbete kring detta sköter FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet. I FMIF finns FM Elit, Försvarsmaktens Elitsatsning som är särskilt utvalda dugliga civilanställda, soldater (gss-t, gss-k) eller officerare med hög fysisk förmåga som får olika möjligheter att träna och/eller stöd för sin elitsatning.